skip to Main Content
PanNature Kết Nối Nhà đầu Tư VN Và NGOs Tại Lào Và Campuchia Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững

PanNature kết nối nhà đầu tư VN và NGOs tại Lào và Campuchia vì mục tiêu phát triển bền vững

Từ năm 2015, PanNature bắt đầu khởi xưởng Sáng kiến kết nối với khối doanh nghiệp Việt Nam nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội và môi trường trong đầu tư ra nước ngoài ở lĩnh vực nông nghiệp với mục tiêu đóng góp cho đầu tư và phát triển bền vững hơn trong vùng Mekong.

PanNature và các đối tác là Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã cùng nhóm doanh nghiệp tiên phong phát triển Hướng dẫn tự nguyện cho lĩnh vực này trong năm 2016 và hiện đang thí điểm áp dụng. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk (DRI) là hai đơn vị tiên phong trong thí điểm áp dụng tại các dự án đầu tư của mình ở Lào và Campuchia.

Công ty Cổ phần Cao su Quasa-Geruco – một thành viên của VRG và Công ty TNHH Cao su Đăk Lăk – một thành viên của DRI hiện đang đầu tư cao su ở tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak và Công ty  Cao su  Krongbuk Ratanakiri ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia đang thực hiện các kế hoạch hành động nhằm phát triển cộng đồng cũng như xây dựng các kỹ năng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các đối tác này mong muốn tìm kiếm các đối tác NGO địa phương đang làm việc trong lĩnh vực phát triển để cùng hợp tác. 

Đại diện nhà đầu tư và các tổ chức xã hội trong cuộc họp tại Lào
Bà Nguyễn Hoàng Phượng, Phòng Nghiên cứu chính sách, PanNature đang phát biểu trong cuộc hợp tại Lào

Nhằm kết nối các đối tác doanh nghiệp trong chương trình thí điểm với các tổ chức NGO tại Lào, và Campuchia PanNature tổ chức buổi gặp gỡ vào ngày 10/12/2018 tại Pakse, tỉnh Champasak, Lào và ngày 18/12/2018 tại Phnom Penh, Campuchia. Các buổi gặp gỡ đã giúp tăng cường các trao đổi và đối thoại giữa NGOs và khối tư nhân của Việt Nam và mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.

Buổi gặp gỡ được tổ chức với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam.

Một số tài liệu trong cuộc họp:

Chương trình tại Lào

Chương trình tại Campuchia

Doanh nghiệp và NGOs hợp tác vì phát triển bền vững

Bà Nguyễn Hoàng Phượng, Phòng Nghiên cứu – Chính sách, PanNature

Hợp tác VRG và NGOs

Ông Diệp Xuân Trường, Trưởng Ban Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Báo cáo Phát triển bền vững của DRI

Bà Nguyễn Thị Hải – Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk

 Hiệp hội Cao su Việt Nam hỗ trợ cho Phát triển Bền vững ngành Cao su

Bà Trần Thị Thúy Hoa, Trưởng Ban Tư vấn Phát triển ngành cao su

Kế hoạch thí điểm hướng dẫn tự nguyện công ty Quasa Geruco

Ông Phan Hồng An – Trưởng phòng Kế hoạch và Xây dựng cơ bản, Công ty Cổ phần Cao su Quasa Geruco

Báo cáo phát triển bền vững Công ty Cao su Krongbuk Ratanakiri

Ông Trần Ngọc Lành, Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Phát triển cao su Krông Buk – Ratanakiri

Back To Top