skip to Main Content

PanNature chuyển trụ sở mới

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin thông báo kể từ ngày 10/12/2013, văn phòng cơ quan chúng tôi chuyển về địa chỉ mới: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,…

Đọc tiếp
Back To Top