skip to Main Content

Tổng quan cập nhật các loài thông tự nhiên của Việt Nam 2017

Tổng quan có cập nhật thông tin cho loài Thông xuân nha (Pinus armandii subsp. xuanhaensis) là một loài thông năm lá mới của Việt Nam. Quần thể loài Thông này do nhóm cán bộ Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phát hiện và thu mẫu vào năm 2013 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Nha trong quá trình thực hiện Dự án“Bảo tồn và phát triển các loài cây lá kim ở Khu BTTN Xuân Nha” do Quỹ Rufford tài trợ. Theo nghiên cứu điều tra của PanNature, loài này hiện có số lượng quần thể khoảng 200 cây, phân bố trên diện tích khoảng 80 km2. Cùng với GS Phan Kế Lộc, các cán bộ của Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã tiến hành thu mẫu, mô tả, định loại và công bố loài Thông mới độc đáo này cho Việt Nam.
Đọc tiếp

Hội thảo Khoa học: Sinh thái nhân văn và Phát triển bền vững

Nhằm thảo luận các ưu-nhược của nghiên cứu STNV và đề xuất hướng phát triển trong thời gian tới, ngày 13/01/2017 tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức Tropenbos và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đồng tổ chức Hội thảo Khoa học: Sinh thái nhân văn và Phát triển bền vững – Một số vấn đề từ lý luận và thực tiễn. Hội thảo có sự tham gia thảo luận của đại diện nhiều đơn vị nghiên cứu – đào tạo khoa học lớn tại Việt Nam như Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông nghiệp, Viện dân tộc học, Đại học Thái Nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các chuyên gia độc lập về đất đai, đa dạng sinh học, lâm nghiệp, nông nghiệp, tri thức bản địa và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
Đọc tiếp

Canh tác ngô bền vững trên đất dốc: Ích kinh tế, lợi môi trường

Hiện nay, phần lớn bà con nông dân các tỉnh Tây Bắc vẫn áp dụng phương thức canh tác truyền thống như: phá rừng, đốt nương làm rẫy, trồng độc canh…, đặc biệt, gần đây bà con còn lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật để thu dọn tàn dư trên đồng ruộng, nhất là đối với trồng ngô. Phương thức canh tác này không chỉ gây hại cho đất mà còn khiến đất dễ bị bào mòn, thoái hóa, rửa trôi. Hệ quả là chỉ sau 2-3 vụ, bà con đã phải phát những mảnh nương mới để canh tác ngô, sắn.
Đọc tiếp

Văn hóa và tài nguyên thiên nhiên

Trong khuôn khổ dự án “Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiều tác động lên tài nguyên thiên nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, tỉnh Hòa Bình” do Quỹ Blue Moon (Hoa Kỳ) tài trợ, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với các nhà nghiên cứu thực hiện 2 chuyên đề về văn hóa cộng đồng người Mông và mối quan hệ với tài nguyên thiên nhiên ở địa bàn dự án.
Đọc tiếp

Hỗ trợ nghiên cứu nhỏ về văn hóa và kiến thức bản địa

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin thông báo Chương trình hỗ trợ nghiên cứu nhỏ về chủ đề “Văn hóa và kiến thức bản địa dân tộc Mông” trong khuôn khổ dự án “Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên thiên nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam” do Quỹ Blue Moon (Hoa Kỳ) tài trợ.
Đọc tiếp
Back To Top