skip to Main Content

Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược của thủy điện dòng chính Mê Kông

Báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA) đối với những đề xuất dự án phát triển thủy điện trên dòng chảy chính Sông Mê Kông được Ủy hội Sông Mê Kông (MRC) công bố vào tháng 10/2010. Bản báo cáo này được thực hiện trong vòng 14 tháng, đánh giá sâu về tác động của các dự án thủy điện trên dòng chính đến tổng thể môi trường của sông Mê Kông, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cho các nước thành viên trong trường hợp các nước này quyết định tiến hành các dự án phát triển thủy điện như đề xuất.

Sông Srepok, dòng nhánh của sông Mê Kông, đoạn chảy qua Căm-pu-chia. Ảnh: PanNature.

Bản báo cáo đầy đủ bằng tiếng Anh và bản báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt đã được MRC công bố trên website. Xin tham khảo các đường dẫn dưới đây để tải các tài liệu này.

Bản dịch tiếng Việt đầy đủ của bản gốc Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược bằng tiếng Anh do Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Đất ngập nước (FORWET) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thực hiện trong khuôn khổ dự án “nâng cao nhận thức địa phương về tác động của các đập thủy điện dòng chính Mekong đối với ĐBSCL”  do McKnight tài trợ.

Các vấn đề liên quan đến bản dịch tiếng Việt này xin trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thiện, Email: savingwetlands@gmail.com.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin chân thành cảm ơn FORWET và ông Nguyễn Hữu Thiện đã cho phép chúng tôi đăng tải toàn văn bản dịch báo cáo SEA này.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top