skip to Main Content

Hội thảo: Tiếp cận đa bên trong giám sát, đánh giá chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 28/5/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Hội chủ rừng Việt Nam tổ chức Hội thảo tiếp cận đa bên trong giám sát, đánh giá chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nhận diện và chia sẻ các cách tiếp cận khác nhau trong thiết kế, xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá chi trả DVMTR quốc gia và địa phương, đồng thời đưa ra bài học kinh nghiệm từ quan điểm của các bên; thảo luận về cơ hội cho sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước (tổ chức nghiên cứu, xã hội dân sự và cả cộng đồng) trong thiết kế và thực hiện hệ thống giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng; góp phần đóng góp các kiến nghị chính sách hướng đến thể chế hóa đánh giá, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chi trả DVMTR được đánh giá là một trong những chính sách lâm nghiệp đột phá của Việt Nam thông qua nhiều thành tựu ý nghĩa sau gần 10 năm áp dụng toàn quốc. Vai trò, quy mô và cách thức thực hiện cũng như tác động của chính sách này cũng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước mà cả các tổ chức ngoài nhà nước.

Bên cạnh những đóng góp đáng ghi nhận về mặt kinh tế hay sinh kế người dân, thực tiễn chi trả DVMTR cho thấy chính sách này đã có những tác động đáng kể đến sắp xếp tổ chức và thể chế quản lý lâm nghiệp tại các địa phương theo hướng xã hội hoá – tăng cường sự tham gia của nhiều bên theo cơ chế đảm bảo chi trả dựa vào kết quả bảo vệ rừng.

Hội thảo cung cấp góc nhìn toàn diện về hệ thống giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng từ bối cảnh thế giới đến thực tiễn triển khai tại một số tỉnh thành trên cả nước như Sơn La, Đắk Lắk… 

Kết quả thảo luận của Hội thảo sẽ được nghiên cứu và phát triển để hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

TS. Phạm Thu Thủy, CIFOR
PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi, Hội chủ rừng Việt Nam.
GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung, Chuyên gia Lâm nghiệp
Toàn cảnh Hội thảo.

Tài liệu hội thảo

Chương trình hội thảo

Quy định hiện hành và cách tiếp cận xây dựng hệ thống giám sát và đánh DVMTR ở Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Bá Ngãi, Hội Chủ Rừng Việt Nam

Quy định hiện hành và cách tiếp cận xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Bá Ngãi, Hội Chủ Rừng Việt Nam

Giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường trên thế giới

TS Phạm Thu Thủy, CIFOR

Kiểm tra, giám sát, đánh giá DVMTR

Ông Nguyễn Chiến Cường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Hệ thống giám sát, đánh giá chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La – Kinh nghiệm hợp tác cùng CIFOR, VFD

Ông Lê Mạnh Thắng, PGĐ Qũy bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La

Xây dựng và vận hành hệ thống giám sát – đánh giá chi trả DVMTR tại Nghệ An

Ông Nguyễn Khắc Lâm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

Ứng dụng công nghệ trong giám sát, đánh giá chi trả DVMTR tại Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Trần Quốc Cảnh, PGĐ Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Rà soát và kiện toàn hệ thống giám sát, đánh giá chi trả DVMTR có sự tham gia (Kinh nghiệm hợp tác cùng PanNature: Bài trình bày và tham luận

Thạc sỹ Võ Minh Quân, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

Back To Top