skip to Main Content

Chúc Mừng Năm Mới 2011

Nhân dịp Năm Mới 2011 sắp đến, Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin được chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của các nhà tài trợ, đối tác, các cố vấn, tình nguyện viên, đồng nghiệp và bạn bè trong những năm vừa qua. Trung tâm Con người và Thiên nhiên chuẩn bị hoàn thành 5 năm đầu tiên kể từ khi chính thức thành lập ...
Đọc tiếp

Chúc Mừng Năm Mới!

Nhân dịp Xuân Kỷ Sửu 2009, Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác, động viên và hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa học, đồng nghiệp, bạn bè, các nhà tài trợ cho các hoạt động của chúng tôi nhằm góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam.
Đọc tiếp
Back To Top