skip to Main Content

Tọa đàm về năng lượng khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

Trong bối cảnh các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông Mở rộng vẫn đang duy trì con đường phát triển các nguồn năng lượng truyền thống như thủy điện, nhiệt điện vốn được cho là gây nhiều tác động đến môi trường, sinh thái, thì có rất nhiều yếu tố mới cho thấy khu vực này có thể chuyển hướng để phát triển một thị trường năng lượng bền vững hơn về môi trường và hiệu quả hơn về kinh tế. Đó là những nhận định được đưa trong nghiên cứu mới của Trung tâm Henry L. Stimson (Hoa Kỳ). Nghiên cứu này nhìn nhận thủy điện trong bối cảnh xuất hiện nhiều nhân tố và cơ hội ở phạm vi rộng lớn hơn có thể đem lại những thay đổi quan trọng theo cách có thể giúp các quốc gia Mê Kông đạt được thành tựu kinh tế và giảm đáng kể các rủi ro sinh thái và chính trị trên lưu vực sông Mê Kông.
Đọc tiếp

DIỄN ĐÀN TÀI NGUYÊN MÊ KÔNG III: Tác động phát triển và hướng thích ứng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp ở khu vực Mê Kông

Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông lần  III với chủ đề "Tác động phát triển và hướng thích ứng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp ở khu vực Mê Kông" do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)  phối hợp với ADDA, Trung tâm Nông lâm Thế giới (ICRAF) và Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACAED) tổ chức đã diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại Hòa Bình. Diễn đàn là nơi chia sẻ các vấn đề, mối quan tâm, bài học, kinh nghiệm và các góc nhìn về ngành nông nghiệp và lâm nghiệp trong bối cảnh thích ứng với những thay đổi môi trường ở nhiều cấp độ khác nhau; và thảo luận, thúc đẩy các lựa chọn cũng như cách tiếp cận phát triển tốt hơn nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống, đảm bảo sự bền vững cho môi trường. Tham dự Diễn đàn có khoảng 100 đại diện đến từ các cộng đồng và tổ chức xã hội từ các quốc gia Hạ nguồn Mê Kông, các viện nghiên cứu, cơ quan khoa học, các cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông và các bên có cùng mối quan tâm.
Đọc tiếp

Thư khuyến nghị về vụ việc tại Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày 28/04/2017, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam; Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Liên hiệp các hội KH&KT thành phố Đà Nẵng và Nhóm nghiên cứu - Giảng dạy Môi trường & Tài nguyên sinh vật (DN-EBR), Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng”. Từ kết quả của Hội thảo này, trước nguy cơ các giá trị sinh thái độc đáo của Sơn Trà sẽ bị tác động nghiêm trọng trong tương lai gần, ngày 11/05/2017, nhóm tổ chức tổ chức Hội thảo bao gồm PanNature, GreenViet và DN-EBR đã gửi Thư khuyến nghị tới Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về vụ việc tại Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Kèm theo Thư khuyến nghị là Bản tổng hợp các vấn đề liên quan đến Bán đảo Sơn Trà.
Đọc tiếp

Hội thảo tập huấn “Giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội cho Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cao su trong tiểu vùng Mê Kông”

Hội thảo nhằm giúp VRA và các nhà đầu tư nhận diện được những rủi ro và yêu cầu liên quan đến đảm bảo an toàn môi trường-xã hội trong đầu tư phát triển cao su trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; hợp tác xây dựng tiêu chí lồng ghép môi trường-xã hội cho nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam. Hội thảo sẽ tiếp tục góp ý hoàn thiện, lập kế hoạch thí điểm áp dụng "Hướng dẫn tự nguyện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp" - là bộ tài liệu do nhóm kỹ thuật VCCI, Oxfam và PanNature cùng nhóm Doanh nghiệp tiên phong đầu tư ở tiểu vùng Mekong đã phối hợp soạn thảo.
Đọc tiếp

Đầu tư nông nghiệp ở nước ngoài: Nhà đầu tư Việt không thể “ngây thơ”

“Trong thời gian vừa qua, thực tế đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng về quy mô số lượng dự án nhưng về chất lượng đầu tư còn hạn chế. Tôi cho rằng tăng trưởng về mặt số lượng là tốt nhưng về chất lượng chúng ta cần chú trọng chất lượng trong việc xác định lại cơ cấu cây trồng chúng ta cần đầu tư và chất lượng các vấn đề đầu tư.” Đó là nhấn mạnh của ông Phạm Quang Tú, đại diện tổ chức Oxfam tại Việt Nam tại Hội thảo đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam ở Tiểu vùng Mekong. Sự kiện do Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Tổ chức Oxfam tổ chức sáng nay (ngày 17/2), tại Hà Nội.
Đọc tiếp

Hội thảo: Đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam ở Tiểu vùng Mê Kông

Hội thảo “Đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam ở tiểu vùng Mê Kông” được tổ chức sau một thời gian thực hiện nghiên cứu và xây dựng dự thảo Hướng dẫn tự nguyện đối với các Doanh nghiệp. Được đồng tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức Oxfam Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vào ngày 17/02/2017, hội thảo là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm hoàn thiện Dự thảo Hướng dẫn tự nguyện và góp phần đóng góp cho chính sách đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
Đọc tiếp

Phóng Sự: Những thách thức từ việc suy giảm chất lượng môi trường

Trả lời phỏng vấn từ Đài TH Nhân Dân, ông Trịnh Lê Nguyên khẳng định "Chất lượng môi trường Việt Nam hiện nay đã vượt ngưỡng chịu đựng. Nếu như chúng ta không có biện pháp cứu vãn thì tình trạng này sẽ quay ngược lại ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của Việt Nam. Gần đây nhất là trong Hội nghị Thủ tưởng tổ chức với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, bản thân nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng nhận định ô nhiễm môi trường Việt Nam ảnh hưởng tới chất lượng môi trường đầu tư. Sau 30 năm từ khi Đổi mới phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp, hiện này chất lượng môi trường Việt Nam đã xuống cấp rất mạnh."
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 22: Sự cố và thảm họa môi trường

Bản tin Chính sách kỳ này sẽ tập trung thảo luận các khía cạnh xung quanh chính sách và thực tiễn trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các sự số, thảm họa môi trường. Trong đó, đánh giá rủi ro môi trường, quản lý rủi ro môi trường cũng được đề cập bên cạnh các bài viết bàn về vai trò của người dân trong giám sát môi trường và việc xây dựng bộ chỉ số nhằm đánh giá nỗ lực BVMT của các địa phương. Chúng tôi hy vọng những thảo luận này sẽ góp phần vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các chính sách của các cơ quan hữu quan.
Đọc tiếp

Trung Quốc và ASEAN tăng cường hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học

Trong thời kỳ phát triển kinh tế mạnh mẽ hiện nay, Trung Quốc và các quốc gia Asean đều đang phải giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ các hệ sinh thái, vì thế hai bên đang thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên cả phương diện nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm đảm bảo quá trình kinh tế phải đi đôi với bảo tồn đa dạng sinh học chung cho cả khu vực. Đó là phát biểu của Tiến sĩ Trương Phong Xuân (Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học thuộc Viện Môi trường Trung Quốc) tại Hội nghị Quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực do Chương trình Bảo vệ môi trường toàn cầu và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tài trợ tổ chức.
Đọc tiếp
Back To Top