skip to Main Content

Thử nghiệm bộ chỉ số và công cụ thu thập thông tin giám sát Chi trả DVMTR

Từ ngày 28/2 – 10/3/2017, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm SEEDs, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức thử nghiệm Khung nội dung, bộ chỉ số và công cụ thu thập thông tin cho giám sát – báo cáo chi trả DVMTR tại hai tỉnh Lào Cai và Kon Tum. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng và thể chế hóa thực hiện giám sát – đánh giá thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở cấp địa phương” do Chương trình Liên minh Oxfam tại Việt Nam và Chương trình Giám sát Rừng toàn cầu (Global Forest Watch) tài trợ.
Đọc tiếp

Hội thảo – Tập huấn thực hiện Giám sát – Đánh giá Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng

Ngày 14-15/02/2017, Mạng lưới Đất rừng (FORLAND), gồm 3 tổ chức Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Môi trường Bền vững (SEEDs), phối hợp với Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Thừa Thiên Huế và WWF Việt Nam tổ chức Họp thảo luận về Bộ công cụ Giám sát – Đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng và tập huấn sử dụng thiết bị di dộng trong giám sát tuần tra bảo vệ rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại thành phố Huế.
Đọc tiếp

Chính sách chi trả DVMTR và tác động đến hệ thống quản lý lâm nghiệp địa phương

Thực hiện nghiên cứu thực địa cấp địa phương tại 03 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Lào Cai, nhóm tác giả báo cáo "Chính sách chi trả DVMTR và tác động đến hệ thống quản lý lâm nghiệp địa phương" xem xét, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chính sách chi trả DVMTR trong thực tế, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và hướng tới mục tiêu quản trị rừng tốt hơn trong tương lai. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam là một chính sách cột mốt và đồng bộ nhất của ngành lâm nghiệp trong năm năm trở lại đây.
Đọc tiếp

Xã hội hóa dịch vụ môi trường rừng: Giảm áp lực chi ngân sách

Bà Nguyễn Hải Vân, đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên cung cấp một ví dụ điển hình tại tỉnh Quảng Nam, trước khi có chính sách chi trả DVMTR, nguồn ngân sách chi cho hoạt động QLBVR chỉ chiếm 7,3%. Tuy nhiên từ khi có DVMTR, diện tích rừng được đầu tư chi trả đã tăng lên 72% trong tổng diện tích rừng cần quản lý bảo vệ tại tỉnh Quảng Nam thuộc nguồn ngân sách Trung ương.
Đọc tiếp

Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả chi trả DVMTR và sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương”

Chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch hợp tác năm 2015-2016 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) và Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) được ký kết tháng 7/2015. Theo đó, tại mục I.7, hoạt động “phản biện và hỗ trợ sửa đổi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo hướng công bằng, minh bạch và bền vững”, được giao cho Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và các tổ chức thuộc Liên minh Đất rừng (FORLAND) chủ trì triển khai nội dung; Vụ Kế hoạch – Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là đầu mối phối hợp. Trong thời gian qua, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, PanNature và CORENARM, một thành viên FORLAND, đã tiến hành khảo sát, tham vấn và đánh giá hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR tại 03 tỉnh Lào Cai, Quảng Nam và Kon Tum.
Đọc tiếp

Chông chênh chia phí môi trường

Nộp phí bảo vệ môi trường (BVMT) được hiểu là doanh nghiệp gián tiếp đầu tư cho các giải pháp môi trường ở địa phương như một hình thức "đền bù” cho những tổn hại do hoạt động sản xuất gây ra. Tuy nhiên việc phân bổ cụ thể nguồn thu từ phí BVMT này hiện nay không đưa ra quy định về việc phân bổ nguồn thu từ cấp tỉnh, huyện, đến cấp xã và đang tạo ra những sự không đồng bộ.
Đọc tiếp

Sử dụng phí bảo vệ môi trường nơi khai thác khoáng sản: Quy định một đằng, sử dụng một nẻo

Phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản được sử dụng để khắc phục những tổn thất môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang diễn ra. Thực tế hiện nay, tại nhiều địa phương, khoản phí này chưa được sử dụng đúng với mục đích ban đầu.
Đọc tiếp

Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Việt Nam chính thức được áp dụng trên toàn quốc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010. Theo Bộ NN-PTNT, sau hơn 03 năm thực hiện chính sách này bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do đây là chính sách mới, lần đầu áp dụng tại Việt Nam nên đã bộc lộ một số bất cập, tồn tại cần được sửa đổi, điều chỉnh.
Đọc tiếp
Back To Top